موج شکن کوچک ظرفیت تخلیه 10mm و باز

سنسور - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه انتقال ...

مواد دارای این خاصیت نور با طول موج معینی را جذب می‌کند و به جای آن نور با طول موج ... تنظیم وضعیت خروجی‌های رله بصورت باز (NO) و بسته (NC) ... دقت لودسل یعنی قدرت تفکیک آن نسبت به ظرفیت کل و نیز حد خطای مجموع آن . .... علت این انتخاب جا دادن تمام این سنسور بر روی یک تراشه سیلیکن با هزینه کم و ابعاد کوچک بوده است این...

دریافت قیمت

پیلوپلاستی لاپاروسکوپی برای درمان تنگی محل اتصال حالب به لگنچه

3 مه 2009 ... تا کنون پیلوپلاستی باز استاندارد طلایی در درمان UPJO محسوب می‌شد، اما امروزه در دنیا ..... تا ۴ هفته می توان به بیمار دارو داد اگر سنگ دفع نشد اقدام به سنگ شکن یا سایر اقدامات درمانی کرد. .... عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و اندازه کلیه کوچک شده و مسیر اتصال لگنچه به حالب باز شده است. ... جدار و ظرفیت مثانه نرمال است.

دریافت قیمت

سنسور - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه انتقال ...

مواد دارای این خاصیت نور با طول موج معینی را جذب می‌کند و به جای آن نور با طول موج ... تنظیم وضعیت خروجی‌های رله بصورت باز (NO) و بسته (NC) ... دقت لودسل یعنی قدرت تفکیک آن نسبت به ظرفیت کل و نیز حد خطای مجموع آن . .... علت این انتخاب جا دادن تمام این سنسور بر روی یک تراشه سیلیکن با هزینه کم و ابعاد کوچک بوده است این...

دریافت قیمت

پیلوپلاستی لاپاروسکوپی برای درمان تنگی محل اتصال حالب به لگنچه

3 مه 2009 ... تا کنون پیلوپلاستی باز استاندارد طلایی در درمان UPJO محسوب می‌شد، اما امروزه در دنیا ..... تا ۴ هفته می توان به بیمار دارو داد اگر سنگ دفع نشد اقدام به سنگ شکن یا سایر اقدامات درمانی کرد. .... عمل جراحی موفقیت آمیز بوده و اندازه کلیه کوچک شده و مسیر اتصال لگنچه به حالب باز شده است. ... جدار و ظرفیت مثانه نرمال است.

دریافت قیمت