دره لئون TX بازیافت بتن

English-Persian dictionary created from Wikipedia database ...

18 دسامبر 2012 ... ... Concord کنکورد (نیوهمپشر) Concrete بتن Condom کاندوم Conducting رهبری ..... عدس Leo (constellation) شیر (صورت فلکی) Leon Trotsky لئون تروتسکی ..... مستطیل Rectifier یکسوکننده Recycling بازیافت Red سرخ Red Sea دریای ... Silicon Valley دره سیلیکون Silicon dioxide سیلیس Silk ابریشم Silk...

دریافت قیمت

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

2 فوریه 2013 ... zaum - Spaced repetition language learning built with Meteor.

دریافت قیمت

English-Persian dictionary created from Wikipedia database ...

18 دسامبر 2012 ... ... Concord کنکورد (نیوهمپشر) Concrete بتن Condom کاندوم Conducting رهبری ..... عدس Leo (constellation) شیر (صورت فلکی) Leon Trotsky لئون تروتسکی ..... مستطیل Rectifier یکسوکننده Recycling بازیافت Red سرخ Red Sea دریای ... Silicon Valley دره سیلیکون Silicon dioxide سیلیس Silk ابریشم Silk...

دریافت قیمت

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

2 فوریه 2013 ... zaum - Spaced repetition language learning built with Meteor.

دریافت قیمت